Veikko Kehä:

Luettelo hautamuistomerkeissä esiintyvistä henkilöistä

Tämän sivun tarkoituksena on olla yhteenveto edesmenneistä suvun jäsenistä. Tämän järjestelmän pidempiaikainen ylläpito vaatii onnistuakseen pysyvän organisaation, jona voisi hyvinkin toimia Sukuyhdistys Forsman - Koskimies - Yrjö-Koskinen ry. Asian organosointi saattaa edellyttää muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksen hallituksen tehtävänä olisi kulloinkin löytää asiasta innostunut henkilö ylläpitämään ja koordinoimaan sivustoa. Sisällön toimittavat joko asianomainen henkilö itse vielä eläessään tai sitten hänen omaisensa. Tällä hetkellä sivuston kustannukset ovat noin 85€ vuodessa sisältäen myös Sukuviestin näköispainokset.

Ohessa on esimerkki yhteenvedosta.